Vi sänker dina löpande IT-kostnader genom Application Management

TimeCorner erbjuder Application Management baserat på ITIL
Application Management är TimeCorners benämning på de erbjudanden vi har inom support, drift och förvaltning för IT-lösningar. Ni får tillgång till en expertorganisation för snabb och professionell support med möjlighet att anpassa servicenivån efter er verksamhet och dess behov.

ITIL står för IT Infrastructure Library och är en uppsättning principer för att hantera IT-tjänster. Med oss som leverantör av Application Management kan vi sänka dina löpande IT-kostnader och samtidigt ge era affärsprocesser ett starkare stöd än tidigare. Vi e
rbjuder åtagande för hela eller delar av hanteringen kring en applikation under dess livscykel.Application Management på TimeCorner innebär:

  • Tillgång till en expertorganisation för snabb och professionell support och förvaltning
  • Upprätthållande av kompetens för ingående mjukvarukomponenter 
  • Loggning och bevakning av alla ärenden i ärendehanteringssystemet 
  • Incident- och problemlösning under driftstörningar 
  • Proaktiva lösningsförslag för problem med er mjukvarulösning 
  • TimeCorner tar ansvaret för att er lösning underhålls
Strategi för övergång av uppdrag
I samband med övergång av support och förvaltning definieras allt som har att göra med hur arbetet ska utföras. En överenskommelse om servicenivåer och samverkansmodeller tas alltid fram. Lösningens beståndsdelar ska kvalitetsgranskas och förslag ges på eventuella förbättringar. Resurser i supportteamet utses och förbereds för arbetet.